ADMINISTRATION & PENGE - Iværksætter Debatten Amino
på Amino

Se også disse artikler

Oversigt over Artikler

Genveje

Tak for hjælpen

Artiklen er skrevet af:
Martin Thorborg
den 30-10-2008
Sidst rettet af:
Peter Hauvre
den 12-03-2015
1 personer fandt denne Artikel brugbar.

ADMINISTRATION & PENGE

I Regnskabsordbogen finder du forklaringer inden for alt du skal bruge som selvstændig inden for regnskab, bogføring, administration og løn.

Skriv til Peter på ph@amino.dk hvis du ikke fandt det du søgte.

A G S
Acontoudbetaling Gebyr Scrapværdi
Addition Goodwill Selvskyldnerkaution
Advis Gældssanering Selskabsskat
Afgift SE-nummer
Afregningskurs H Skat
Afregningsnota Hæftelse SMV
Afskrivning Hæftelsesgennembrud Småsagsproces
Afståelse SOHO
Akkord I Soliditet
Aktiv investering IBAN-nummer Stykliste
AM-bidrag Importmoms SU
Amortisering Indskydergaranti
Andelsbank Inkasso T
Andelsbevis Investor TCO
Andelskasse Iværksætterydelse TIN-kode
Anlægsaktiver Told
Ansvarsfraskrivelse J Transitorisk post
Anvendelsesudgift Jura, love og regler Tvangsauktion
Apportindskud
APV K U
Arbitrage Kapital Udlægsforretning
ATP-bidrag Kapitalforhøjelse Udvidede selvangivelse
Avance Kassekladde Underskud
Kickstarter
B Konkurrenceklausul V
Balance Kontoplan Virksomhedsformer
Bankgaranti Kortfristet gæld Virksomhedsordningen
Bankgæld Kreditnota Væksthusene
Banklån Kreditor
Barteraftal Kundedatabase Y
Befordringsgodtgørelse Kurator Ytringsfrihed
Betalingsservice Kørselsgodtgørelse
Betalingsvilkår Ø
Betinget købsaftale L Økonomi
Betinget skøde Liberalt erhverv
Bevaringsdeklaration Licitation Å
Bilag Likviditetsbudget ÅRL
Bilagsrevision Listeangivelse
Bobleøkonomi Løndatacentral
Bodelingsoverenskomst Lønsumsafgift
Bogføringsmateriale Lån
Bogholder
Branchekode M
Bruttoavance MobilePay Business
Bruttolønsordning Moms
Bruttoresultatet Momsindberetning
Bruttotab Morarente
Budget
Bundlinje N
NemID
C Netto kontant
Crowdfunding Nettoindtjening
CVR Note


D O
Dag-til-dag-renten Omkostninger
Danløn Omsætning
Debitor Overskud
Delårsperiode
Digital signatur P
Dinero Personlig konkurs
Diæter Personfradrag
Due diligence Producent
Dækningsbidrag Prospekt


E R
EAN-nummer Rabat
Efterpostering Regneark
Egenkapital Regnskab
Elektronisk faktura Regnskabsprogram
ERP system Rejsegodtgørelse
Remburs
F Repræsentation
Fagforening Resultatopgørelse
Faktura Revisor
Feriepenge
Filial
Filialregnskab
Finansiering og kapitalfremskaffelser
Fiskal repræsentant
Flexleasing
Fogedforretning
Forretningsplan
Forsikringer
Fradrag
Fusion
Følgeseddel
50% af Amino'erne kunne lide artiklen

Nyeste kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar til denne artikel...

Skriv en kommentar

Besøg vores andre hjemmesider :
lll